Infraröd behandling - resonans - bioljus

Vi jobbar mycket med infraröd behandling på vår mottagning. Vi behandlar olika inflammationer bl.a. öron- luftvägs-, bihåleinflammationer, personer med värk, stelhet och hudproblem. Metoden passar också stressade som behöver djup avslappning. Infraröd behandling passar alla åldrar.

Det fantastiska med resonans är att det infraröda ljusets våglängder stödjer kroppens egna självläkande processer genom att bl. a. öka blodomloppet och rensa kroppen från belastande toxiner. Detta gör att resonans ur hälsosynpunkt är effektiv vid behandlingen av väldigt många åkommor och sjukdomsorsaker.

"Den påstås vara bra för så mycket, vilket gör mig lite skeptisk", får vi ibland höra. Det har vi förståelse för, samtidigt som vi hävdar att resonansen verkligen fungerar bra som behandling av många åkommor, eftersom det infraröda ljuset stöder kroppens egna läkande resurser.

Några konkreta exempel

Allt fler läkare och terapeuter ser idag potentialen i infraröd värmeterapi. Det långvågiga infraröda ljus som resonans avger, sprider en koncentrerad värmeenergi som liknar solens. Kroppsvävnaden värms snabbt upp, vilket stimulerar kroppens läkningsprocesser.

Effekter av långvågigt infrarött ljus:
• Förbättrad mikrocirkulation genom att kapillärerna vidgas.
• Minskar muskelkramper då muskelfibrer värms upp.
• Avlägsnar toxiner.
• Minskar svullnad och inflammation genom förbättrat lymfflöde.
• Förbättrad sårläkning genom inverkan på både nervändar och perifera nerver.

På cellnivå har forskare observerat att resonans:
• stimulerar enzymaktivitet.
• främjar vidhäftning och osmos av vattenmolekyler över cellmembranen.
• kalciumjoner dras till cellmembranen.